top of page
Disclaimer riannetekaat.com
Rianne te Kaat (Kamer van Koophandel: 69248443), hierna te noemen Rianne te Kaat, verleent u hierbij toegang tot www.riannetekaat.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Rianne te Kaat behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 
Beperkte aansprakelijkheid
Rianne te Kaat spant zich in om de inhoud van www.riannetekaat.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.riannetekaat.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rianne te Kaat. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.riannetekaat.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Rianne te Kaat.Voor op www.riannetekaat.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rianne te Kaat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rianne te Kaat. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rianne te Kaat, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Enigerlei publicatie van ons auterusrechtelijk beschermde materiaal zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt beschouwd als aankoop. Op deze afname volgt een factuur van €300,00 exclusief BTW per tekst, foto en/of video.
 
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
bottom of page